Telinga bagian dalam berfungsi untuk?

Telinga bagian dalam berfungsi untuk?

Jawaban:

Telinga bagian dalam berfungsi sebagai alat keseimbangan dan reseptor pendengaran.

Telinga merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi manusia. Telinga berperan sebagai indera pendengaran. Untuk melakukan fungsinya, telinga tersusun dari beberapa organ penting. Organ-organ tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut adalah penjelasannya :

A. Telinga luar, terdiri dari daun telinga dan membran timpani.

1. Daun telinga : terletak paling luar dan berfungsi menangkap getaran suara.

2. Membran timpani : sering disebut gendang telinga dan berfungsi untuk meneruskan getaran ke tulang pendengaran.

B. Telinga tengah, terdiri dari tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran (martil, landasan, dan sanggurdi) berfungsi untuk meneruskan getaran ke koklea (rumah siput).

C. Telinga dalam, terdiri dari tiga saluran setengah lingkaran dan koklea.

1. Tiga saluran setengah lingkaran : berfungsi sebagai alat keseimbangan.

2. Koklea (rumah siput) : berfungsi sebagai reseptor getaran suara yang akan diteruskan oleh saraf pendengaran ke otak.

Tinggalkan komentar