Apa yang dimaksud dengan simpangan getar?

Apa yang dimaksud dengan simpangan getar?

Jawaban:

Simpangan pada peristiwa getaran merupakan jarak atau kedudukan suatu benda yang bergetar terhadap titik semulanya atau titik setimbangnya. Biasanya simpangan dinyatakan dengan satuan panjang yaitu meter ataupun centimeter.

Tinggalkan komentar