Sebutkan contoh nama-nama bintang!

Sebutkan contoh nama-nama bintang!

Jawaban:

Bintang merupakan benda langit yang dapat menghasilkan dan memancarkan sinarnya sendiri. Berikut nama-nama bintang di antaranya :
1. Sirius
2. Canopus
3. Alfa Centauri
4. Arcturus
5. Capella

Tinggalkan komentar