Organ korti berfungsi untuk?

Organ korti berfungsi untuk?

Jawaban:

Telinga adalah alat indra yang digunakan untuk menerima rangsangan berupa suara dan bunyi. Telinga dibagi atas telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Di dalam telinga dalam terdapat organ yang disebut dengan organ korti. Organ korti berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi rangsang saraf dan meneruskannya ke serabut saraf. Semoga membantu ya Alesha.

Tinggalkan komentar