Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan pancasila sila ke

Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan pancasila sila ke…

Jawaban :

Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila ke-1.

Penjelasan :

Sila ke-1 berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” disimbolkan dengan lambang bintang dan ditempatkan di tengah-tengah perisai yang tersemat di dada burung Garuda Pancasila.

Salah satu butir pengamalannya, yaitu sebagai berikut:

Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan butir pengamalan di atas maka berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila pertama karena merupakan bentuk ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Jadi jawabannya adalah sila ke-1.

Check Also

Untuk mendamaikan pertikaian di Kamboja, Indonesia menggagas terbentuknya

Untuk mendamaikan pertikaian di Kamboja, Indonesia menggagas terbentuknya …. A. Jakarta Informal Meeting B. Pasukan …