Sila pertama pancasila adalah

Sila pertama pancasila adalah.

a. persatuan indonesia

b. kenanusian yang adil dan beradab

c. persatuan indonesia

d. Ketuhanan yang Maha Esa

Jawaban :

D. Ketuhanan yang Maha Esa

Penjelasan :

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai lima asas untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengalaman sila ke-1. Dalam sila ke 1 pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Lambang sila pertama dimaknai sebagai emas yang merupakan sesuatu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Sila pertama Pancasila memiliki makna bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat beragam kepercayaan dan agama dapat hidup berdampingan secara damai. Negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan, dan antar penganut agama yang berbeda harus saling hormat menghormati dan bekerja sama. Selain itu, Negara juga melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Jadi, sila pertama pancasila yaitu Tidak ada yang benar, yang benar adalah “Ketuhanan yang Maha Esa”.

✅Baca Juga :  Jika kamu adalah seorang ketua kelas, bagaimana cara kamu menjaga persatuan dan kesatuan di antara teman teman sekelas?

Leave a Reply

Your email address will not be published.