Siapakah Nama syahidah pertama yang ditikam jantungnya oleh Abu Jahal?

Siapakah Nama syahidah pertama yang ditikam jantungnya oleh Abu Jahal?

Jawaban:

Syahidah pertama yang ditikam abu jahal adalah Sumayyah.

Pembahasan:

Sumayyah binti Khayyat adalah budak Abu Huddzaifah. Ia dinikahkan dengan Yasir bin Amir(sahabat). Setelah menikah termasuk keluarga harmonis . Statusnya sebagai budak yang masuk Islam menjadi incaran kaum Qurays. tetapi ia termasuk orang yang teguh imanya dan berani menantang Abu Jahal.
Mendengar pernyataan Sumayyah Abu jahal kepanasan dan mengangkat tombak dan menghujamkan ke jantungnya. Sumayyah gugur sebagai Syahidah.

Check Also

Apa arti Tauhid?

Apa arti Tauhid? Jawaban: Tauhid adalah aqidah bawaan manusia, dimana menjadikan sesuatu menjadi saru saja. …