Jelaskan yang di maksud mengembangkan dan mendalami bahasa daerah sebagai upaya pembangunan sosial budaya

Jelaskan yang di maksud mengembangkan dan mendalami bahasa daerah sebagai upaya pembangunan sosial budaya?

Jawaban :

Bahasa daerah merupakan salah satu unsur kebudayaan yang ada pada setiap daerah. Dengan mengembangkan dan mendalami bahasa daerah, artinya kita turut serta untuk melestarikan bahasa tersebut. Itulah mengapa termasuk ke dalam upaya pembangunan sosial budaya.

Tinggalkan komentar