Jantung terbagi atas 4 ruang yaitu?

Jantung terbagi atas 4 ruang yaitu?

Jawaban:

Jantung terbagi menjadi empat ruang yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri.

Jantung manusia memiliki empat ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Setiap ruang pada jantung memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi setiap ruang pada jantung antara lain adalah sebagai berikut.

  1.  Serambi kanan, berperan menerima darah dari seluruh tubuh dan meneruskannya ke bilik kanan.
  2. Serambi kiri, berperan menerima darah dari paru-paru dan meneruskannya ke bilik kiri.
  3. Bilik kanan, berperan menerima darah dari serambi kanan dan memompanya ke ke paru-paru.
  4. Bilik kiri, berperan menerima darah dari serambi kiri dan memompanya ke seluruh tubuh.

Check Also

Apa itu petir?

Apa itu petir? Jawaban: Petir merupakan peristiwa pelepasan listrik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan muatan antara …