Jelaskan secara umum bentuk muka bumi australia

Jelaskan secara umum bentuk muka bumi australia…

Jawaban :

Bentuk mukabumi di Australia terdiri dari dataran pantai (Coastal Plains), dataran tinggi timur (Eastern Highlands), dataran rendah tengah (central lowlands) dan Plato.

Penjelasan :

Letak astronomis, Benua Australia berada di antara 113º Bujur Timur (BT) – 115º Bujur Timur (BT) dan 10º Lintang Selatan (LS) – 43º Lintang Selatan (LS).
Benua Australia memiliki dataran tinggi timur yang dikenal sebagai Pegunungan Pemisah Besar yan membentang dari Semenanjung Cape York ke arah Tazmania di selatan. Dataran tinggi Australia terdapat di Plato Barat. Kawasan tersebut dahulu adalah kawasan pegunungan yang telah tererosi selama jutaan tahun. Kawasan plato Barat Australia mencakup Plato Hammersley, Plato Kimberley, dan Plato Tanah Arnhem, termasuk juga wilayah pegunungan dan perbukitan rendah, seperti Pegunungan Mac Donnell, Pegunungan Musgrave, Perbukitan Throssell, dan Perbukitan Robertson.
Benua ini memiliki dataran pantai barat yang terbentuk karena sesar batuan di sepanjang barat benua. Lalu, ada pula dataran tinggi pantai timur yang membuat dataran rendah panta menjadi sempit. Pada sebelah timur benua di lepas pantai Queensland memiliki kawasan terumbu karang nan luas, besar, dan terpanjang di dunia dengan sebutan Karang Penghalang Besar (Great Barrier Reef).
Dataran rendah Australia terdapat di bagian tengah dan Selatan, tepatnya di sebelah Utara Teluk Australia Besar yang disebut dengan Dataran Nurlabor (Nurlabor Plain), di kawasan Danau Eyre, dan di Lembah Sungai Darling di New South Wales.

Tinggalkan komentar