Saat musim hujan tiba, beberapa daerah rawan tergenang banjir. Salah satu upaya mencegah banjir adalah setiap orang harus ikut serta dalam menjaga kebersihan, seperti membersihan lingkungan. Salah satu upaya tersebut sesuai dengan pengamalan sila pancasila, yang berbunyi

Saat musim hujan tiba, beberapa daerah rawan tergenang banjir. Salah satu upaya mencegah banjir adalah setiap orang harus ikut serta dalam menjaga kebersihan, seperti membersihan lingkungan. Salah satu upaya tersebut sesuai dengan pengamalan sila pancasila, yang berbunyi . . . .
A. Persatuan Indonesia
B. Ketuhanan Yang Maha Esa
C. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap
D. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksananaan Dalam Permusyawaratan/perwakilan

Jawaban :

A. Persatuan Indonesia.

Penjelasan :

Sila ke-3 dalam Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” mengandung butir-butir pengamalan dan makna yang mendalam.

Sebagaimana bunyinya, Sila ke-3 yaitu “Persatuan Indonesia”, merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ke-3 memuat 7 butir pengamalan, yakni sebagai berikut:
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah A. Persatuan Indonesia.

Check Also

Untuk mendamaikan pertikaian di Kamboja, Indonesia menggagas terbentuknya

Untuk mendamaikan pertikaian di Kamboja, Indonesia menggagas terbentuknya …. A. Jakarta Informal Meeting B. Pasukan …