Sebutkan tugas Nabi dan Rasul!

Sebutkan tugas Nabi dan Rasul!

Jawaban:

Tugas nabi
– Menyerukan iman kepada Allah dan mengesakanNya
– Menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan -Menerangkan syariat demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.
Tugas Rasul
– Menyeru makhluk untuk hanya menyembah kepada Allah SWT
– Menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT pada umat
– Menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus
– Menjadi teladan yang baik
– Memperingatkan manusia mengenai hari akhir
– Memalingkan perhatian manusia menjadi lebih fokus pada kehidupan akhirat
– Menyatakan alasan untuk tidak membantah Allah SWT pada manusia.

Pembahasan:

Nabi dan Rasul adalah dua wujud suri tauladan oleh umat Muslim. Seluruh sikap Nabi dan Rasul dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Namun tugas nabi dan rasul tidaklah sama. Berikut adalah tugas nabi dan rasul.

Tugas nabi
– Menyerukan iman kepada Allah dan mengesakanNya
– Menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan -Menerangkan syariat demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Tugas Rasul
– Menyeru makhluk untuk hanya menyembah kepada Allah SWT
– Menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT pada umat
– Menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus
– Menjadi teladan yang baik
– Memperingatkan manusia mengenai hari akhir
– Memalingkan perhatian manusia menjadi lebih fokus pada kehidupan akhirat
– Menyatakan alasan untuk tidak membantah Allah SWT pada manusia.

Check Also

Apa arti Tauhid?

Apa arti Tauhid? Jawaban: Tauhid adalah aqidah bawaan manusia, dimana menjadikan sesuatu menjadi saru saja. …