Khulafaurrasyidin berjumlah?

Khulafaurrasyidin berjumlah?

Jawaban:

Khulafaurrasyidin berjumlah 4 orang

Pembahasan:

Khulafaurrasyidin ialah sebutan untuk 4 orang sahabat nabi yang menjadi pemimpin atau amirul mukminin selepas nabi Muhammad SAW wafat. Mereka adalah:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq
2. Umar bin Khattab
3. Utsman bin Affan
4. Ali bin Abi Thalib

Check Also

Apa arti Tauhid?

Apa arti Tauhid? Jawaban: Tauhid adalah aqidah bawaan manusia, dimana menjadikan sesuatu menjadi saru saja. …