Apa itu Khalifah?

Apa itu Khalifah?

Jawaban:

Khalifah (bahasa Arab: خَليفة‎; khalīfah) artinya pengangkatan seseorang sebagai pemimpin. Gelar khalifah diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Pembahasan:

Kekhalifahan dimulai seiring dibaiatnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam tepat setelah meninggalnya Nabi Muhammad pada tahun 632 M. Abu Bakar dan tiga penerusnya, semuanya sahabat Nabi dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad, dikelompokkan sebagai Khulafaur Rasyidin atau Kekhalifahan Rasyidin. Ketika seorang sahabat memanggil Abu Bakar dengan sebutan khalifah Allah, Abu Bakar melarang menggunakan istilah tersebut. “Aku bukan khalifah Allah melainkan khalifah Rasulullah.”

Fungsi khalifah mengganti kedudukan Nabi dalam menyampaikan dakwah dan membimbing umat Islam agar dapat menjalankan syariat dengan aman dan damai. Khalifah di sini adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan. Oleh sebab itu seseorang menjadi khalifah setelah ia dibaiat oleh umat.

Check Also

Apa arti Tauhid?

Apa arti Tauhid? Jawaban: Tauhid adalah aqidah bawaan manusia, dimana menjadikan sesuatu menjadi saru saja. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.