Sebutkan mukjizat Nabi Ilyas A.S.!

Sebutkan mukjizat Nabi Ilyas A.S.!

Jawaban:

1. Dapat membangkitkan orang yang sudah mati
2. dapat berlari kencang mendahului kereta milik raja Ahab
3. mampu mendatangkan kemarau yang panjang serta hujan
4. dapat bertahan hidup dalam kemarau yang panjang
5. selamat dari kejaran istri raja Ahab yang kejam
6. mampu menyembuhkan orang yang sakit.

Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Beliau diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israil yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka. Agar selamat dari kejaran orang kafir maka Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun.

Pembahasan:

Suatu hari Nabi Ilyas bertemu seorang ibu , dan seorang ibu itu lapar. Kemudian Nabi Ilyas berdoa supaya diberikan makan. Tetapi belum sampai si Ibu itu memberikan makan kepada anaknya, si anak yang sudah meninggal. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk menghidupkan si anak kembali Supaya ibunya tidak sedih.

Ketika Nabi Ilyas dikejar oleh pasukan kaum Bani Israil beliau berlari begitu kencang hingga dapat mendahului kencangnya kereta milik raja Ahab.

Ketika Nabi Ilyas mengajak kaum Bani Israil kembali menyembah Allah. Nabi Ilyas berdoa meminta didatangkan siksa, yaitu berupa kemarau panjang dan Allah mengabulkan doanya serta Beliau juga dapat berdoa untuk mendatangkan hujan.

Meski terjadi kemarau yang begitu Dahsyat Nabi Ilyas dapat bertahan hidup dengan pertolongan ya Allah yaitu seekor burung yang Allah utus untuk membawa makanan ke dalam gua.

Istri raja Ahab sangat marah karena kepala berhalanya telah dipenggal oleh Nabi Ilyas. Kemudian istri raja Ahab itu bersumpah akan membunuh Nabi Ilyas. Istri raja Ahab mengetahui tempat persembunyian Nabi Ilyas. Kemudian Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat kencang sehingga istri raja Ahab terkena longsoran.

Nabi Ilyasa Tengah terbaring sakit yang begitu lama. Atas izin dari Allah melalui doa yang Nabi Ilyas panjatkan kepada Allah. Akhirnya Nabi Ilyasa dapat sembuh dari penyakit.

Check Also

Apa arti Tauhid?

Apa arti Tauhid? Jawaban: Tauhid adalah aqidah bawaan manusia, dimana menjadikan sesuatu menjadi saru saja. …