Berserah diri kepada Allah disebut?

Berserah diri kepada Allah disebut?

Jawaban:

Berserah diri kepada Allah disebut Tawakal

Pembahasan:

Berserah diri kepada Allah disebut tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu wakilun yang berarti menyerahkan, membiarkan, dan merasa cukup. Tawakal merupakan sikap menyerahkan sepenuh hati segala perkara kepada Allah dengan berpegang teguh kepada-Nya. Meskipun begitu, sikap tawakal juga tetap mendorong seseorang untuk terus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengatasi masalah yang ada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.