Populasi seperti SO dan SO2 di udara akan ikut terbawa turun ke permukaan bumi bersama air hujan sehingga menimbulkan?

Populasi seperti SO dan SO2 di udara akan ikut terbawa turun ke permukaan bumi bersama air hujan sehingga menimbulkan?

Jawaban:

Kandungan NO2 dan SO2 di udara akan ikut terbawa turun ke permukaan bumi bersama air hujan sehingga menimbulkan hujan asam.

Salah satu gas yang mengakibatkan pencemaran udara yaitu SO2 dan NO2. Pencemaran oleh sulfur dioksida (SO2) dan Nitrogen dioksida (NO2) dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ketika jatuh ke tanah akan bersifat asam sehingga dapat mengakibatkan rusaknya sejumlah bangunan, kematian tanaman, dan terganggunya kehidupan organisme dalam tanah.

Tinggalkan komentar