Gambar yang digunakan untuk mencari letak suatu tempat disebut​

Gambar yang digunakan untuk mencari letak suatu tempat disebut​..

Jawaban :

Inset peta.

Penjelasan :

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang telah diskalakan. Dalam peta terdapat inset peta. Inset peta merupakan peta kecil dibawah peta utama yang digunakan untuk melihat peta utama tersebut dalam lingkup yang lebih luas sehingga dapat diguankan untuk letak suatu tempat peta tersebut.

Jadi dapat disimpulkan jawaban yang tepat adalah inset peta.

Tinggalkan komentar