Jelaskan batas batas negara Singapura!

Jelaskan batas batas negara Singapura!

Jawaban :

Batas-batas negara Singapura adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Selat Johor, Negara Malaysia.
Sebelah Selatan : Selat Singapura, Negara Indonesia.
Sebelah Barat : Selat Malaka.
Sebelah Timur : Laut Cina Selatan.

Tinggalkan komentar