Cara membedakan nilai yang terkandung di sila ke-2 dan ke-5 pada pancasila?

Cara membedakan nilai yang terkandung di sila ke-2 dan ke-5 pada pancasila?

Jawaban :

Cara membedakan nilai yang terkandung di sila kedua dan sila kelima pada Pancasila adalah pada sila kedua nilai tentang kemanusiaan sedangkan sila kelima nilai tentang kemakmuran.

Penjelasan :

Sila kedua Pancasila berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai nilai tentang kemanusiaan. Contoh sila kedua Pancasila adalah membantu sesama manusia dan menolong teman.
Sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai nilai tentang kemakmuran. Contoh sila kelima Pancasila adalah menabung dan bersikap adil pada sesama.

Jadi, cara membedakan nilai yang terkandung di sila kedua dan sila kelima pada Pancasila adalah pada sila kedua nilai tentang kemanusiaan sedangkan sila kelima nilai tentang kemakmuran.

Check Also

Untuk mendamaikan pertikaian di Kamboja, Indonesia menggagas terbentuknya

Untuk mendamaikan pertikaian di Kamboja, Indonesia menggagas terbentuknya …. A. Jakarta Informal Meeting B. Pasukan …