Apa contoh pancasila sila ke empat

Apa contoh pancasila sila ke empat…

Jawaban :

-Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
-Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
-Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
-Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Penjelasan :

-Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama dalam hal pekerjaan, pendidikan, kepercayaan agama, maupun hak atas hukum yang berlaku di Indonesia.

-Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
Karena kita memiliki hak yang sama, kita tidak boleh mengatur atau memaksa orang lain mengikuti kehendak kita.

-Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
Budaya musyawarah adalah budaya masyarakat Indonesia dan juga tercantum di sila ke-4 Pancasila. keputusan apapun harus melewati pembicaraan bersama anggota lainnya.

-Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
Semangat kekeluargaan akan menjadikan kehangatan didalam mufakat, sesuai pengamalan didalam sila ke-4 Pancasila.

Check Also

Untuk mendamaikan pertikaian di Kamboja, Indonesia menggagas terbentuknya

Untuk mendamaikan pertikaian di Kamboja, Indonesia menggagas terbentuknya …. A. Jakarta Informal Meeting B. Pasukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published.