Sebutkan sifat permukaan benda pada pemantulan cahaya tidak teratur!

Sebutkan sifat permukaan benda pada pemantulan cahaya tidak teratur!

Jawaban :

Pada pemantulan cahaya tidak teratur (difus), cahaya mengenai permukaan benda yang sifatnya kasar atau tidak rata sehingga beekas Cahaya pantul tersebar tidak merata (acak)

Tinggalkan komentar