Sebutkan ciri-ciri perkembangbiakan Vegetatif!

Sebutkan ciri-ciri perkembangbiakan Vegetatif!

Jawaban:

Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkambangbiakan yang terjadi tanpa kawin atau aseksual, yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ciri-ciri perkembangbiakan vegetatif adalah:

  1. Hanya melibatkan satu induk
  2. Melibatkan organ tubuh induk
  3. Menghasilkan keturunan yang sama dengan induk.
  4. Tidak melakukan perkawinan atau pembuahan.

Check Also

Apa itu petir?

Apa itu petir? Jawaban: Petir merupakan peristiwa pelepasan listrik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan muatan antara …