Sebutkan ciri-ciri perkembangbiakan Vegetatif!

Sebutkan ciri-ciri perkembangbiakan Vegetatif!

Jawaban:

Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkambangbiakan yang terjadi tanpa kawin atau aseksual, yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ciri-ciri perkembangbiakan vegetatif adalah:

  1. Hanya melibatkan satu induk
  2. Melibatkan organ tubuh induk
  3. Menghasilkan keturunan yang sama dengan induk.
  4. Tidak melakukan perkawinan atau pembuahan.

Tinggalkan komentar