Cara untuk menghambat perpindahan panas pada teflon dan solder?

Cara untuk menghambat perpindahan panas pada teflon dan solder?

Jawaban:

Cara untuk menghambat perpindahan panas pada teflon dan solder adalah dengan memasang bahan isolator pada pegangannya.

Pembahasan:

Teflon dan solder termasuk dalam bahan konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Untuk menghambat perpindahan panas pada teflon dan solder maka dipasang pegangan yang terbuat dari bahan isolator seperti kayu atau plastik.

Check Also

Apa itu petir?

Apa itu petir? Jawaban: Petir merupakan peristiwa pelepasan listrik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan muatan antara …