Fungsi katup yang terdapat di antara serambi dan bilik jantung adalah agar?

Fungsi katup yang terdapat di antara serambi dan bilik jantung adalah agar?

a.darah kotor tidak bercampur dengan darah bersih

b.kotoran yang berasal dari sel-sel tubuh tidak masuk ke bilik

c.darah yang telah masuk ke bilik tidak kembali lagi ke serambi

d.darah yang masuk ke jantung tidak kembali lagi ke paru-paru

Jawaban:

c.darah yang telah masuk ke bilik tidak kembali lagi ke serambi

Pembahasan:

Fungsi katup yang terdapat di antara serambi dan bilik jantung adalah agar darah yang telah masuk ke bilik tidak kembali lagi ke serambi. Berikut adalah macam – macam katup jantung:

1. Katup trikuspidalis terletak antara serambi kanan dengan bilik kanan yang berfungsi mencegah aliran darah kembali dari bilik kanan ke serambi kanan.

2. Katup mitral atau bikuspidalis terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri yang berfungsi mencegah aliran darah kembali dari bilik kiri ke serambi kiri.

3. Katup pulmonal berada di antara bilik kanan dan batang paru, berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis.

4. Katup aorta terletak di antara bilik kiri dan aorta, berfungsi mencegah aliran darah kembali ke jantung.

Tinggalkan komentar