Peta yang paling memungkinkan dibuat penampang melintang adalah peta?

Peta yang paling memungkinkan dibuat penampang melintang adalah peta?

Jawaban :

Peta topografi.

Penjelasan :

Penampang melintang disini dimaksudkan adalah bagaimana permukaan bumi dapat dilihat secara tegak lurus dari suatu peta. Peta topografi dapat digunakan untuk mengetahui ketinggian dan bentuk permukaan bumi, dilihat dari garis kontur dan ketinggian yang ditunjukkan pada peta tersebut. Sehingga Peta Topografi lebih mudah untuk dibuatkan penampang melintang.

Jadi, jenis peta yang cocok untuk penampang melintang adalah Peta Topografi.

Tinggalkan komentar