Apa yang dimaksud dengan maritim

Apa yang dimaksud dengan maritim…

Jawaban :

Maritim berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Secara harfiah maritim dapat diartikan suatu negara yang daerah teritorial perairan lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratan, dimana laut sebagai penyokong eksistensi serta simbol kejayaan suatu bangsa.

Tinggalkan komentar