Apa itu faktor genetika?

Apa itu faktor genetika?

Jawaban:

Faktor genetik adalah faktor dari induk yang diwariskan ke keturunan.

Pembahasan:

Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, massa dan berat badan seseorang dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan merupakan berkembangnya organ-organ didalam tubuh menuju kematangan agar dapat menjalankan fungsi dengan baik. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor genetika. Faktor genetika merupakan faktor yang terdapat pada orang tua yang nantinya akan diwariskan kepada keturunannya melalui pewarisan sifat. Contoh faktor genetika antara lain bentuk rambut, warna mata dan kulit serta jenis golongan darah. Faktor tersebut akan diturunkan melalui gen. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berfungsi dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Faktor genetika tersebut pasti diturunkan orang tua kepada anaknya sehingga dalam suatu keluarga memiliki kemiripan.

2. Faktor lingkungan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang, lingkungan juga akan memengaruhi, contohnya lingkungan akan memberi pengaruh dalam bersosialisasi dan mengatur emosi. Faktor lain yang berasal dari luar tubuh yaitu nutrisi. Tercukupinya gizi akan berdampak baik pada pertumbuhan dan perkembangan seseorang.

3. Faktor hormon. Hormon merupakan getah yang dihasilkan suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Jika hormon di dalam tubuh tidak seimbang maka akan memengaruhi tumbuh kembang seseorang .

Tinggalkan komentar