Gaya yang terdapat pada traktor adalah?

Gaya yang terdapat pada traktor adalah?

Jawaban :

Gaya yang bekerja pada traktor adalah gaya pegas. Oleh sebab itu, traktor tersebut biasa disebut traktor pegas. Gaya pegas yang bekerja pada traktor dapat menyebabkan traktor bergerak maju. Traktor pun dapat berpindah dari tempatnya semula.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.