Tumbuhan bakau hidup di pantai atau air asin. Pada tumbuhan bakau terdapar akar nafas yang berguna untuk?

Tumbuhan bakau hidup di pantai atau air asin. Pada tumbuhan bakau terdapar akar nafas yang berguna untuk?

Jawaban:

Akar nafas pada tumbuhan bakau berguna untuk mengambil oksigen dari udara dan bertahan dari terpaan ombak.

Pembahasan:

Tumbuhan bakau memiliki akar napas yang memanjang dan menjulang di permukaan air. Fungsi akar ini adalah untuk membantu pernapasan pada tumbuhan bakau. Akar napas pada tumbuhan bakau tetap mampu mengambil oksigen dari udara meskipun terjadi pasang surut. Selain itu, dengan akar seperti ini tumbuhan bakau mampu bertahan dari terpaan ombak dan pasang surut air laut. Akar nafas juga berfungsi untuk penyerap air dan fotosintesis.

Tinggalkan komentar