Peredaran darah kecil melalui?

Peredaran darah kecil melalui?

Jawaban:

Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung (bilik kanan) – paru-paru – jantung (serambi kiri).

Pembahasan:

Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup ganda. Peredaran darah ganda artinya dalam satu kali peredaran, darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran ganda terdiri atas sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar.

1. Sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah dari jantung – paru-paru – jantung. Darah yang mengandung sedikit oksigen dari bilik kanan jantung keluar menuju ke paru-paru. pada paru-paru, akan terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Darah kemudian akan mengalir menuju ke serambi kiri jantung.

2. Sistem peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran darah dari jantung – seluruh tubuh – jantung. Darah kaya oksigen dari bilik kiri akan menuju ke berbagai organ dan jaringan tubuh, kecuali jantung dan paru-paru.

Tinggalkan komentar