Sikap yang sesuaidengan pasal 28 E ayat (3) UUD 1945

Sikap yang sesuaidengan pasal 28 E ayat (3) UUD 1945

Jawaban :

– Menghargai pendapat orang lain.
– Tidak boleh melarang orang lain untuk berkumpul.
– Tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengeluarkan berpendapat.

Penjelasan :

Pasal 28E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sikap yang sesuai dengan pasal ini, antara lain:
– Menghargai pendapat orang lain.
– Tidak boleh melarang orang lain untuk berkumpul.
– Tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengeluarkan berpendapat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sikap yang sesuai dengan pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 ialah:
– Menghargai pendapat orang lain.
– Tidak boleh melarang orang lain untuk berkumpul.
– Tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengeluarkan berpendapat.

Tinggalkan komentar