Apa yang disebut dengan Bintang?

Apa yang disebut dengan Bintang?

Jawaban :

Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Bintang sebagai pusat dikelilingi oleh planet-planet. Kemudian bintang-bintang berputar mengelilingi pusat galaksi. Ada banyak bintang di alam semesta ini, bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Jadi bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan sinarnya sendiri.

Tinggalkan komentar