Apa rumah adat provinsi Jawa Barat

Apa rumah adat provinsi Jawa Barat?

Jawaban :

Jawa Barat dipengaruhi oleh kebudayaan Sunda. Salah satu kebudayaan Sunda yang diwujudkan melalui corak dari sebuah bangunan dengan simbolik tertentu, seperti halnya bentuk rumah adat. Kebudayaan Sunda memiliki 8 jenis rumah adat, yaitu:
1. Imah Saung Ranggon, yang terdapat di daerah Cikarang.
2. Imah Badak Heuay, yang terdapat di daerah Sukabumi.
3. Kasepuhan, yang terdapat di daerah Cirebon.
4. Imah Julang Ngapak, yang terdapat di daerah Tasikmalaya dan Garut.
5. Imah Parahu Kemureb, yang terdapat di daerah Ciamis.
6. Imah Togog Anjing, yang terdapat di daerah Garut.
7. Imah Jolopong, yang terdapat di daerah Garut.
8. Imah Capit Gunting, yang terdapat di daerah Tasikmalaya.
Dari kedelapan rumah adat tersebut, ada dua rumah adat yang sudah jarang atau tidak digunakan lagi, yaitu imah julang ngapak dan imah capit gunting.

Jadi, terdapat beberapa macam rumah adat di Jawa Barat, yaitu imah saung ranggon, imah badak heuay, kasepuhan, imah julang ngapak, imah kemureb, imah togog anjing, imah jolopong, dan imah capit gunting.

Tinggalkan komentar