Apa saja sifat-sifat bunyi?

Apa saja sifat-sifat bunyi?

Jawaban:

Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adapun sifat-sifat bunyi diantaranya

  1. Bunyi dapat dipantulkan
  2. Bunyi merambat memerlukan medium
  3. Bunyi dapat dibiaskan

Tinggalkan komentar