Organ yang paling penting dalam tubuh manusia adalah?

Organ yang paling penting dalam tubuh manusia adalah?

Jawaban:

Organ vital merupakan organ pada tubuh manusia yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia seperti organ otak, jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Setiap makhluk hidup akan tersusun atas organ-organ tubuh. Dari banyak organ penyusun tubuh manusia terdapat beberapa organ vital. Organ vital merupakan organ pada tubuh manusia yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia.

Adapun beberapa organ yang termasuk organ vital yaitu otak, jantung, paru-paru, hati, dan ginjal.
1. Otak berperan sebagai pusat kendali seluruh kerja organ-organ tubuh.
2. Jantung berperan dalam memompa darah untuk suplai oksigen dan nutrisi.
3. Paru-paru berperan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbondioksida.
4. Hati berperan sebagai penetralisir racun dan berperan dalam pencernaan makanan.
5. Ginjal berperan sebagai tempat ekskresi untuk menyaring darah sehingga dihasilkan urine.

Tinggalkan komentar