Salah satu unsur peta yang berfungsi menunjukkan jarak sebenarnya di lapangan dengan jarak di peta yaitu

Salah satu unsur peta yang berfungsi menunjukkan jarak sebenarnya di lapangan dengan jarak di peta yaitu…

Jawaban :

Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada sebuah bidang datar. Unsur peta yang digunkan untuk menunjukan jarak sebenarnya adalah skala. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya

Tinggalkan komentar