Ide pokok paragraf tersebut adalah

Umbi singkong banyak mengandung serat dan karbohidrat. Di dalam singkong juga terdapat kandungan gizi seperti vitamin C, kalsium, posfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Dan sumber protein justru terdapat pada daun singkong.. oleh sebab itu singkong baik untuk dikonsumsi.
Ide pokok paragraf tersebut adalah…
A. Singkong banyak mengandung serat dan karbohidrat
B. Di dalam singkong terdapat berbagai zat gizi.
C. Daun singkong mengandung banyak protein
D. Singkong baik untuk dikonsumsi

Jawaban :

D. Singkong baik untuk dikonsumsi

Pembahasan :

Ide pokok adalah kalimat yang mengandung inti yang terdapat pada paragraf.

Letak ide pokok terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir.
1. Ide pokok yang terletak di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf ini mempunyai pengulangan kata atau terdapat kata tunjuk, seperti ini, itu atau tersebut pada kalimat penjelasannya.
2. Ide pokok yang terletak di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Paragraf ini mempunyai kata kunci, seperti dengan demikian, jadi, oleh karena itu, atau kesimpulannya. Namun, tidak jarang penulis membuat ide pokok secara tersirat pada paragraf.
3. Ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Paragraf ini mempunyai ciri seperti paragraf deduktif dan induktif.

Berikut adalah langkah-langkah menentukan ide pokok.
1. Bacalah dan amati setiap kalimat di dalam paragraf.
2. Tentukan topik atau ide yang mendominasi paragraf tersebut.
3. Tentukan satu kalimat yang paling umum dan tepat untuk menjadi kalimat utama.
4. Tentukan ide pokok dalam kalimat tersebut.

Topik pada teks tersebut membahas mengenai manfaat mengonsumsi singkong. Kalimat yang paling umum yang membahas mengenai topik tersebut terdapat pada kalimat terakhir. Dari kalimat tersebut, kita dapat mengambil ide pokoknya, yaitu “Singkong baik untuk dikonsumsi.”

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah pilihan D.

Tinggalkan komentar